Otevřený dopis Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice zastupitelům města Kopřivnice

 

Umožněte dětem kvalitní sportování

Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé města Kopřivnice,

nemůžeme jinak, než na otevřený dopis Autoklubu plochá dráha Kopřivnice reagovat otevřeným dopisem, který na rekonstrukci letního stadionu a na postoj Autoklubu plochá dráha Kopřivnice v této záležitosti nabízí zcela odlišný pohled. Vše uvádíme v otevřeném dopise, který je určen nejen Vám, ale i široké veřejnosti. Níže uvádíme podstatná fakta, která by Vás v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí letního stadionu mohla zajímat a mohla by Vám pomoci vytvořit si na věc fundovaný a objektivní názor.

Proč zrenovovat letní stadion a vytvořit z něj zázemí pro fotbal a atletiku? Je to širokou masou využitelné sportoviště, jež má potenciál pro trénování, uskutečňování soutěží, turnajů a akcí, jež osloví jak děti a dospělé v našem městě, tak blízkém okolí i celém Moravskoslezském kraji. Iniciativa vzešla od Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. Proč?

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice v Kopřivnici existuje od roku 2010, kdy vznikl pod názvem Lašský běžecký klub. Začínal s 25 dětmi, dnes jich v klubu sportuje 290. Pro úplnost. Celkem má klub 355 členů, z toho 290 aktivních dětí a 30 aktivních dospělých. Není to číslo na papíře. Pokud má někdo pochybnosti o tom, zda je toto číslo pravdivé, lze si tento údaj ověřit v informačním systému České unie sportu nebo Českého atletického svazu. Mluví za nás systematická práce. Právě začal její osmý rok a když se ohlédneme, je to vidět. Během sedmi let jsme z nuly dokázali vybudovat osm mládežnických družstev, která působí v Atletické lize minipřípravek, Beskydském poháru přípravek, Oblastním přeboru MS kraje mladších žáků a mladších žákyň a Oblastním přeboru MS kraje starších žáků a starších žákyň. V roce 2016 jsme podle dosažených tabulkových výsledků měli nejlepší přípravku dívek a druhou nejlepší přípravku chlapců na celé Moravě, tedy v rámci 26, respektive 24 klubů, a to jsou našimi konkurenty kluby se státem podporovanými sportovními středisky jako SSK Vítkovice, TJ TŽ Třinec, JAC Brno a další. Sbíráme medaile na Mistrovství Moravy a Slezska, účastníme se mistrovských závodů v rámci celé ČR. Činnost jsme mohli nastartovat díky hřištím, která vyrostla u škol a za ta městu patří velké uznání. Nicméně dnes jsme dál. Malé děti, se kterými jsme v roce 2010 začali pracovat a stačilo jim školní hřiště, nám dorostly do žákovského a dorosteneckého věku, kdy je třeba začít se speciální atletickou přípravou. Kde máme běhat, když nejdelší školní ovál měří 190 metrů a tréninkové jednotky se účastní 30 – 35 dětí, kde máme trénovat překážky, když poloměr dráhy neodpovídá standardu, kde máme trénovat skok vysoký, když nemůžeme na školní hřiště trvale umístit doskočiště, kde máme trénovat hody a vrhy, když pro ně na školních hřištích není prostor? Stadion potřebujeme proto, abychom mohli na již vykonanou práci navázat a vychovat tak nejen skvělé atlety, ale zároveň i lidi s celoživotním pozitivním vztahem ke sportu. Jsme pevně přesvědčeni, že když nám to umožníte, nebudete litovat. Na stadion bychom přesunuli veškeré tréninkové aktivity, které jsou dnes rozptýleny na třech školních hřištích. To znamená, že bychom jej využívali nejméně čtyři dny v týdnu, a to se jedná pouze o atletiku. Pořádali bychom závody, a to pro všechny věkové kategorie od atletické školičky přes přípravku, mladší a starší žactvo, dorost, juniory až po dospělé. Díky velice dobrým vztahům jsme navíc schopni oslovit řadu klubů s nabídkou soustředění.

Zázemí na stadionu by ale nenašel jen fotbal a atletika. Renovaci podpořila celá řada klubů s tím, že má zájem jej využívat pro kondiční přípravu. Počítejte s námi: Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 290 dětí, Fotbalový klub Kopřivnice 115 dětí, Klub házené Kopřivnice 130 dětí, Hockey club Kopřivnice 137 dětí, Figure skating club Kopřivnice 51 dětí, Badminton klub Kopřivnice 37 dětí, Sportovní klub Kopřivnice 199 závodníků, FBC Vikings Kopřivnice 127 dětí. Ti všichni mohou potencionálně stadion využívat. Když k tomu připočtete dobrovolné hasiče a hobby běžce, jejichž počet za poslední roky ohromně narostl, nemůže se nikomu projekt renovace letního stadionu zdát zbytečný.

Kopřivnice bude navždy spojena s legendárním běžcem Emilem Zátopkem. Kde jinde by měl být atletický stadion s běžnými parametry než v rodném městě jednoho z největších atletů všech dob? V letech 1960–2002 zde vyrostla celá řada reprezentantů a další zde mohou vyrůst. Potřebujeme stadion s běžnými rozměry, ne supermoderní atletický stánek, jak někteří prezentují. Takto je také studie pojata. Neobsahuje žádné zbytečnosti. Stadionem s umělým oválem o délce 400 m disponují daleko menší města než je Kopřivnice. Proč osmidráha? Pro její vybudování je dostatek prostoru a skýtá možnost pořádat závody celorepublikového významu. I z tohoto důvodu o vybudování stadionu v Kopřivnici stojí Český atletický svaz, který projekt plně podporuje. Chápeme obavy o další investice týkající se zázemí, ale řada atletických stadionů po celé republice má zrekonstruované sportoviště a zázemí pokulhává. Tribuna na našem letním stadionu má své roky, ale sociálním zařízením a šatnami disponuje, což je důležité.

Mrzí nás, že existuje velice zkreslená představa o tom, jak vypadají atletické závody, kolik se jich za rok pořádá a kolik na nich závodí dětí. Atletika zažívá obrovský boom, ať už atletika na dráze či hobby běhání. V příloze najdete naši představu o tom, jak by mohl vypadat kalendářní rok po stránce organizace závodů. V žádném případě nejde o vzdušné zámky. Je to realita, kterou jsme schopni bez velkých problémů zvládnout. Když se podíváte na naše webové stránky www.atletikakoprivnice.cz  zjistíte, že i bez stadionu pořádáme řadu akcí v terénu a opravdu se těšíme na to, že řadu dalších budeme moci uspořádat právě na stadionu. V příloze najdete také výsledkovou listinu jednoho ze závodů Beskydského poháru přípravek 2016, který dokládá jak velké množství dětí se jednoho běžného závodu účastní.

Mrzí nás, že z neznalosti poměrů dochází k neoprávněným a zbytečným obavám o další finanční náklady spojené s rekonstrukcí letního stadionu. Logicky vzato budou náklady na zrekonstruovaný stánek stejné, ne-li nižší jako na areál v současném stavu. Další etapy rekonstrukce jsou jen možnou další variantou rozvoje areálu, ne záležitostí, na kterou by fotbalový nebo atletický klub tlačil. Náklady spojené s konáním atletických akcí ať už místního, okresního, krajského či celorepublikového formátu ponese atletický klub. Pokud nám to umožní dotační program, samozřejmě se pokusíme získat dotaci na některé akce, rozhodně to ale nebudou nadstandardní částky. Na akcích krajského či celorepublikového formátu finančně participuje Moravskoslezský krajský atletický svaz, potažmo Český atletický svaz, ať už se jedná o náklady spojené s rozhodčími, nájmem, časomírou či medailemi.

Jak komentovat snahy Autoklubu plochá dráha Kopřivnice o zmaření případné rekonstrukce? Svou historii mají všechny kopřivnické kluby, které usilují o zázemí letního stadionu. Fotbalový klub byl založen v roce 1920, atletický klub v roce 1949 a první závod ploché dráhy se zde jel v roce 1954. Byly zde roky, kdy se dařilo fotbalu, roky, kdy vzkvétala plochá dráha a stejně tak roky, kdy se dařilo atletice. Je však třeba brát v potaz i současnou aktivitu jednotlivých klubů, a ta jasně vyznívá pro fotbal a atletiku. Proč jim dát přednost? Zkuste se přenést několik let do minulosti. V roce 2006 hrozilo, že plánovaná rekonstrukce areálu pod Červeným kamenem bude mít za následek zánik ploché dráhy. Horečná aktivita jinak již sporadicky aktivních plochodrážníků měla lví podíl na tom, že plány vzaly za své. Od té doby se na plochodrážním oválu jely dva, ano dva závody klasické ploché dráhy, a to v letech 2007 a 2008. Čilý ruch okolo ploché dráhy znovu pohasl. Další vlna aktivity, která se zcela jistě pouhou náhodou časově shoduje se snahou města získat dotaci na rekonstrukci areálu, v němž se s oválem pro plochou dráhu nepočítá, zřejmě nepotřebuje komentář. Co dělali členové Autoklubu plochá dráha během deseti let, které měli na uskutečnění svým smělých plánů, jež v roce 2006 prezentovali? Klub má všehovšudy třicet členů, nemá žádné závodníky a jediné, co nabízí je pořádání jednoho závodu ročně, který na letním stadionu už dlouho nikdo neviděl. Opravdu byste vyměnili neurčitý příslib o závodech ploché dráhy za stovky sportujících dětí na novém sportovišti?

Rozhodně se nedomníváme, že projekt slouží primárně k ukojení ambicí lidí, kteří z něj chtějí profitovat a nevychází z přání široké veřejnosti. V roce 2015 byla na veřejném diskuzním fóru S Vámi o ovšem? Ovšem! občany navržena rekonstrukce letního stadionu v Kopřivnici s vytvořením umělého atletického oválu. V následné celoměstské anketě a sociologickém průzkumu se navrhovaná rekonstrukce umístila na čtvrtém místě Nenechte se prosím zastrašit výhrůžkami Autoklubu ploché dráhy Kopřivnice, jehož představitelé by raději areál nechali zchátrat, než aby jej využíval někdo jiný než oni.

Na rekonstrukci ale nečekají jen děti. Dana Zátopková, která je dnes neoddiskutovatelně spojená s městem Kopřivnice stejně jako Emila Zátopek, konečně bude moci udělit souhlas s pojmenování stadionu po Emilu Zátopkovi, což díky současnému stavu stánku odmítá.

V Kopřivnici, 10. 2. 2017

Juraj Harašta
předseda AKEZ Kopřivnice

Mgr. Jana Feilhauerová
místopředsedkyně AKEZ Kopřivnice

Přílohy:

Vyjádření podpory Českého atletického svazu

Vyjádření podpory Moravskoslezského krajského atletického svazu

Plán činnosti atletického klubu na letním stadionu, který byl součástí žádosti o dotaci

Výsledky 2. závodu Beskydského poháru přípravek 2016

Komentář hodnotící na základě článku o kopřivnické ploché dráze stav ploché dráhy v ČR na webu speedwayA-Z.cz, jenž se věnuje ploché dráze nejen v ČR

Označeno v Atletika pro děti
1 komentáře “Otevřený dopis Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice zastupitelům města Kopřivnice
  1. Mgr. Ivana Krčková napsal:

    Přeji velmi úspěšnému atletickemu klubu,aby byl tento stadion rekonstruován. Nejen, že si to zaslouží děti, ať už jakéhokoliv oddílu,ale i trenéři, kteří je připravují. Absolvovali jsme nespočet závodů, pořádaných AK EZ Kopřivnice a vždy to byl úžasný zážitek. Hodně síly a štěstí, přejí trenéři z Třince.

Facebook
AK EZ Kopřivnice