Jak se stát atletem v našem atletickém klubu?

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z.s.

             Základní informace pro děti a mládež

Přihlásit mladého atleta do Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, z. s. lze každý rok na náboru, který pobíhá začátkem září nebo přímo na tréninku po telefonické domluvě s trenérem dané tréninkové skupiny, a to v průběhu celého školního roku (je třeba přinést vyplněnou přihlášku a GDPR)

Níže najdete informace k práci s mládeží v našem atletickém klubu a také časy tréninků jednotlivých skupin a kontakty na jednotlivé trenéry.

1. O klubu

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice je klubem sdružujícím aktivní dospělé běžce, mládež a příznivce atletiky. Ještě pod názvem Lašský běžecký klub Kopřivnice vznikl v lednu roku 2010 a od září téhož roku se začal věnovat mládeži. V září 2012 se Lašský běžecký klub spojil s Maraton klubem Kopřivnice a v současnosti nese název právě Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice.

2. Děti a mládež

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice se naplno věnuje aktivitám pro děti a mládež, a to v následujícím členění:

Atletika pro děti je určena dětem od 4 do 11 let. Důraz v tomto věku klademe na všestrannost. Děti se formou hry učím základním atletickým dovednostem, ale zároveň i základům gymnastiky a míčových her. Tato kategorie je pro nás moc důležitá. Právě v tomto věku se totiž formuje vztah dětí ke sportu. I když ze všech nebudou špičkoví atleti, určitě se v budoucnu budou umět postavit k řadě sportovních výzev čelem. Od 8 let se u dětí předpokládá účast v soutěžích družstev.

Sportovní středisko je určeno mládeži ve věku od 12 do 15 let. Základy jednotlivých atletických dovedností se v tomto věku prohlubují, stále pro nás ale zůstává prioritou jak atletická, tak obecná všestrannost. Většina dětí v tomto věku tak umí běhat přes překážky, skákat do dálky, házet oštěpem, vrhat koulí, ale zároveň se baví spoustou různých her či jiných aktivit, které pro ně připravujeme na trénincích i soustředěních. U dětí se předpokládá účast v soutěžích jednotlivců i družstev.

Sportovní centrum mládeže je určeno mládeži ve věku od 16 do 19 let. Teprve v tomto věku se mládež začíná specializovat na jednotlivé disciplíny a věnovat se jim důsledněji. Teprve teď se začíná opravdu makat. Ani v tomto věku ale trénink zatím stále nemá parametry dospělých atletů. U mládeže se předpokládá účast v soutěžích.

Atletika pro radost je určena dětem od 6 do 15 let, které nemají ambice stát se závodníky, ale pohyb je baví a naplňuje je. Učí se základním atletickým dovednostem, ale věnují se také gymnastice a míčovým hrám. Účast v soutěžích se nepředpokládá, ale soutěžit lze.

3. Trénink

Ve školním roce 2021/22 jsou tréninky organizovány v deseti tréninkových skupinách. Tréninky probíhají na letním stadionu Emila Zátopka v Kopřivnici, v tělocvičnách a na hřišti ZŠ M. Horákové, v tělocvičnách a na hřišti ZŠ Alšova, případně v hale ZŠ Emila Zátopka a na hřišti této školy.

6. Příspěvky

Členské příspěvky pro školní rok 2021/22 činí pro děti v Atletické školce r. 2017 a 2016 1 000,- Kč/pololetí, pro děti v ostatních tréninkových skupinách 1 200,- Kč/pololetí, a to bez na ohledu na to, kolikrát týdně chodí trénovat. U sourozenců platí příspěvek v plné výši jen jedno z dětí, druhé pak platí polovinu. V plné výši se platí vždy vyšší z obou částek. V případě tří dětí se sleva týká dvou dětí. Platby posílejte na klubový účet č. 237 276 021/2010, jako VS uveďte rodné číslo dítěte, v poznámce uveďte jméno dítěte. Pokud budete posílat platbu na tentýž účet poštovní poukázkou, uveďte tuto adresu příjemce: AK EZ Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak se bude vyvíjet koronavirová pandemie, platí pro školní rok 2021/22 následující časový postup při platbě příspěvků:

  1. všichni atleti r. 2009 a mladší zaplatí za I. pololetí základní členský příspěvek 500 Kč do konce měsíce září dle výše uvedených instrukcí. Další část příspěvku pak zaplatí až podle instrukcí klubu, který zohlední případnou pandemii.
  2. všichni atleti r. 2008 a starší zaplatí za I. pololetí členský příspěvek ve výši 1 200 Kč do konce měsíce září dle výše uvedených instrukcí

7. Jak se přihlásit

Odevzdejte buď na náboru nebo prvním tréninku vyplněnou přihlášku, GDPR a během září pak i lékařskou prohlídku. Prosím věnujte pozornost vyplnění kontaktního e-mailu, budeme jej používat ke komunikaci s Vámi. První dva tréninky jsou nezávazné. Teprve po nich se můžete rozhodnout, zda se dítě stane či nestane členem klubu. Pokud ne, přihlášku i vše ostatní skartujeme a vy nic neplatíte. Pokud ano, podrobně si prosím přečtěte všechny informace týkající se náplně tréninků, rozdělení do tréninkových skupin, soutěží a příspěvků. V případě, že přijdete na nábor, do týdne Vám e-mailem dáme vědět, do které skupiny jsme dítě zařadili.

8. Kontakty

Web: www.atletikakoprivnice.cz.

E-mail: atletika.koprivnice@koprivnice.cz.

Tel: 603 873 264

Facebook: www. facebook.com/AKEZKoprivnice/.

Facebook
Partneři
AK EZ Kopřivnice