Přihláška

Přihlášky do AKEZ Kopřivnice probíhají elektronickou formou přes aplikaci EOS. Odkaz pro přihlášení najdete zde. K přihlášce je nutné doložit lékařskou prohlídku. Formulář pro lékařskou prohlídku najdete v aplikaci. Potvrzenou lékařskou prohlídku prosím nahrajte do aplikace.

Facebook
AK EZ Kopřivnice