Základní informace Atletika pro děti

O klubu

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice je klubem sdružujícím dospělé, mládež, děti a příznivce atletiky. Ještě pod názvem Lašský běžecký klub Kopřivnice vznikl v lednu roku 2010 a od září téhož roku se začal věnovat Atletice pro děti. V září 2012 se Lašský běžecký klub spojil s Maraton klubem Kopřivnice a v současnosti nese název právě Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z. s.

Atletika pro děti 

Cílem Atletiky pro děti je rozvoj všeobecných pohybových schopností a osvojování základních pohybových dovedností dětí. To znamená, že učíme děti nejen, běhat, skákat a házet, ale učíme je všem základním sportovním dovednostem. Dbáme na to, aby se naučily kotoul nebo stojku, aby uměly válet sudy, skákat na trampolíně, aby uměly driblovat s míčem. Tréninky probíhají především herní formou,využíváme v nich i přirozený sklon dětí k soutěživosti. Inspiraci se mimo jiného snažíme čerpat z projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti.

Soutěže

Vzhledem k tomu, že jsme sportovní klub, nikoliv kroužek, jsme rádi, když se děti účastní soutěží v jejich věkové kategorii. Informace o vypsaných závodech najdete v rubrice termínovka pro děti a mládež.

Děti 4 – 7 let. Děti v tomto věku se mohou účastnit soutěží jednotlivců pořádaných klubem pro tuto věkovou kategorii nebo kluby v okolí. Ve většině případů jde o silniční nebo přespolní běhy. Tato kategorie nemá žádnou oficiální dlouhodobou soutěž, jelikož u ní v žádném případě nejde o výsledky.

Děti 8 – 9 let. Tato kategorie již má oficiální dlouhodobou soutěž družstev vypsanou krajským atletickým svazem. Jde o Atletickou ligu minipřípravek. Ta čítá 6 – 7 závodů v terénu a na dráze, které děti absolvují od dubna do září. Neklademe důraz na výsledky, ale na to, aby se děti pohybem a soutěžemi bavily, a našly k nim dlouhodobě kladný vztah. Důležité jsou i sociální vazby. Také tato kategorie může soutěžit v soutěžích jednotlivců na dráze, v silničních a přespolních bězích, ale i dalších závodech vypsaných klubem samotným nebo kluby v blízkém okolí.

Děti 10 – 11 let. Také tato kategorie má oficiální dlouhodobou soutěž družstev vypsanou krajským atletickým svazem. Jde o Beskydský pohár přípravek. Ten čítá 7 závodů v terénu a na dráze, které děti absolvují od dubna do září. Neklademe důraz na výsledky, ale na to, aby se děti pohybem a soutěžemi bavily, a našly k nim dlouhodobě kladný vztah. Důležité jsou i sociální vazby. Také tato kategorie může soutěžit v soutěžích jednotlivců na dráze, v silničních a přespolních bězích, ale i dalších závodech vypsaných klubem samotným nebo kluby v blízkém okolí.

Facebook
AK EZ Kopřivnice