Základní informace o Atletice pro děti

O klubu

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice je klubem sdružujícím aktivní dospělé běžce, mládež a příznivce atletiky. Ještě pod názvem Lašský běžecký klub Kopřivnice vznikl v lednu roku 2010 a od září téhož roku se začal věnovat Atletice pro děti. V září 2012 se Lašský běžecký klub spojil s Maraton klubem Kopřivnice a v současnosti nese název právě Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice.

Cíl

Cílem Atletiky pro děti je rozvoj všeobecných pohybových schopností a osvojování základních pohybových dovedností dětí prostřednictvím rychlostních, koordinačních a vytrvalostních cvičení. Ve většině z nich využíváme nadšení dětí pro hru a jejich přirozený sklon k soutěživosti. Inspiraci se mimo jiného snažíme čerpat z projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti. Od kategorie mladšího žactva (12 – 13 let) se děti v klubu začínají věnovat speciálním atletickým dovednostem.

Trénink

Ve školním roce 2017/18 budou (jsou) tréninky organizovány v deseti tréninkových skupinách. Tréninky probíhají v tělocvičnách a nově zrekonstruovaném hřišti ZŠ M. Horákové nebo v tělocvičnách, na nově zrekonstruovaném hřišti ZŠ Alšova, případně v hale ZŠ Emila Zátopka a nově zrekonstruovaném hřišti této školy.

Tréninková skupina č. 1 (pouze závodníci r. 2002 a starší): po a čt 17 – 18.30, letní stadion (trenérka Pavlína Kvasničková, tel. 777 657 673)

Tréninková skupina č. 2 (pouze závodníci r. 2003 – 2005): po 15.30 – 17.00 hala ZŠ Emila Zátopka, út a čt 16.00 – 17.45 hod. letní stadion nebo hřiště ZŠ Alšova, obě tělocvičny ZŠ Alšova (trenérky Jana Feilhauerová, tel. 604 228 080,  a Pavla Sopuchová, tel.732 481 010)

Tréninková skupina č. 3 (pouze závodníci r. 2005 – 2007): út a čt 15.00 – 16.30 hod. letní stadion nebo hřiště ZŠ Alšova, obě tělocvičny ZŠ Alšova (trenérky: Jana Feilhauerová, tel. 604 228 080,  a  Lucia Stránská, tel. 774 944 654)

Tréninková skupina č. 4 (pouze závodníci r. 2007 – 2009): po a st 15.30 – 17.00 hod. hřiště nebo tělocvičny ZŠ Alšova (trenérky: Dana Holubová, tel. 605 942 742, a Miroslava Udvarosová, 731 636 589)

Tréninková skupina č. 5 (pouze závodníci r. 2009 – 2011): po a čt 15.30 – 17.00 hod. hřiště nebo tělocvičny ZŠ M. Horákové (trenérky: Pavlína Kvasničková, tel. 777 657 673, a Viktorie Hanzelková, 774 974 265)

Tréninková skupina č. 6 (děti r. 2011 (12): út 17 – 18.30 hod., čt 15.30 – 17 hod. hřiště nebo tělocvičny ZŠ M. Horákové (trenérky: Klára Rašková, tel. 608 900 968, a Veronika Hajdušková, tel. 606 912 776)

Tréninková skupina č. 7 (děti r. 2012): út 17.15 – 18.15 hod. hřiště nebo tělocvičny ZŠ M. Horákové (trenérky: Ivana Bačová, tel. 723 698 108, Petra Kapounová, tel. 605 809 781, Miroslava Chvistková, tel. 608 422 447, Monika Maternová, tel. 720 688 565)

Tréninková skupina č. 8 (děti r. 2013): út 16 – 17.00 hod. hřiště nebo tělocvičny ZŠ M. Horákové (trenérky: Ivana Bačová, tel. 723 698 108, Petra Kapounová, tel. 605 809 781, Miroslava Chvistková, tel. 608 422 447, Monika Maternová, tel. 720 688 565)

Tréninková skupina č. 9 (děti r. 2004 – 2007): út 15.30 – 17.00 hod., čt 17 – 18.30 hod. hřiště nebo tělocvičny ZŠ M. Horákové (trenérky: Lenka Bartoňová, tel. 607 545 274, Anna Benišová, tel. 734 306 100)

Tréninková skupina č. 10 (děti r. 2008 – 2011): po a čt 17 – 18.30 hod. hřiště nebo tělocvičny ZŠ M. Horákové (trenérky: M. Štefková, tel. 777 568 044, Ivana Kladivová, tel. 605 810 527)

Na škole M. Horákové jsou k dispozici dvě tělocvičny. Pokud v jednom čase trénují dvě skupiny, je na rozhodnutí trenérů, ve které tělocvičně, která skupina trénuje!!!  Venku se trénuje září – říjen a duben – červen (pokud neprší), v tělocvičnách listopad – březen.

Přihlášky

Přihlásit dítě do Atletiky pro děti je možné v průběhu celého školního roku, a to ve výše uvedených tréninkových hodinách. Přihlášky jsou k dispozici buď přímo u trenérů během tréninků nebo na webových stránkách kopřivnické Atletiky pro děti.

Závody

Děti se mohou kromě tréninků účastnit i závodů. O jejich konání vždy s předstihem informujeme e-mailem a na webových stránkách kopřivnické Atletiky pro děti. Pro děti do 6 let jsou to z velké většiny silniční závody, které jsou kluby pořádány v rámci hlavních závodů pro dospělé, pro děti od 7 let pak také závody pro minipřípravky a přípravky pořádané krajským atletickým svazem na dráze, děti ve věku mladšího žactva a starší už se účastní i oficiálních svazových závodů jednotlivců a družstev. Několik závodů Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice také pořádá či se na pořadatelství podílí. Mezi tyto akce patří Mořkovský zajíc, Minivíceboj pro mateřské školy, Atletický víceboj pro I. stupeň ZŠ, Štramberská desítka, Běh rodným krajem Emila Zátopka (Běh dětí Kopřivnicí) a Mikulášský běh.

Příspěvky

Klubové příspěvky pro školní rok 2017/18 činí pro děti v tréninkové skupině č. 7 a č. 8 1 000,- Kč/pololetí, pro děti v ostatních tréninkových skupinách 1 200,- Kč/pololetí, a to bez na ohledu na to, kolikrát týdně chodí trénovat. U sourozenců platí příspěvek v plné výši jen jedno z dětí, druhé pak platí polovinu. V plné výši se platí vždy vyšší z obou částek. V případě tří dětí se sleva týká dvou dětí. Platby posílejte na klubový účet č. 237 276 021/2010, jako VS uveďte rodné číslo dítěte, v poznámce uveďte jméno dítěte. Pokud budete posílat platbu na tentýž účet poštovní poukázkou, uveďte tuto adresu příjemce: Jiří Harašta, AK EZ Kopřivnice, ul. Kpt. Nálepky 1073, 742 21 Kopřivnice. Částka za I. pololetí je splatná do konce měsíce září 2017, částka za II. pololetí do konce měsíce února 2017.

E-mail: atletika.koprivnice@koprivnice.cz
Tel: 603 873 264 nebo 604 228 080
Web: www.atletikakoprivnice.cz
Facebook: www.facebook.com/AKEZKoprivnice/

Facebook
Partneři