Základní informace mládež

O klubu

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice je klubem sdružujícím dospělé, mládež, děti a příznivce atletiky. Ještě pod názvem Lašský běžecký klub Kopřivnice vznikl v lednu roku 2010 a od září téhož roku se začal věnovat Atletice pro děti. V září 2012 se Lašský běžecký klub spojil s Maraton klubem Kopřivnice a v současnosti nese název právě Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z. s.

Atletika pro mládež

Mládežnická atletika navazuje plynule na Atletiku pro děti. Je určena mládeži od 12 let a je rozdělena do několika etap.

Etapa základního tréninku: v ní si mládež pěstuje návyk na pravidelné zatěžování, všestranně rozvíjí základní pohybové schopnosti, nacvičuje širokou škálu atletických dovedností, získává základní vědomosti o atletice (pravidla, soutěže) a získává základní návyky a vědomosti o regeneraci, výživě a zdraví. Trénink má charakter celoročního výcviku, ve kterém převažují cvičení podporující nácvik atletických dovedností a rozvoj koordinace. Klademe důraz na posilovací a protahovací cvičení pro správné držení těla. V tréninku uplatňujeme principy všestrannosti, přiměřenosti, systematičnosti a perspektivnosti. Mladší žactvo (12 – 13 let) se učí základům všech disciplín – sprintů, běhů, překážek, skoku do dálky, skoku do výšky, hodu míčkem a vrhu koulí. Ve starším žactvu (14 – 15 let) se pomalu začíná utvářet tzv. širší specializace. Mládež pomalu přechází do skupin k trenérům, kteří se věnují buď sprintům, skokům a překážkám nebo hodům a běhům nebo běhům. I ve věku staršího žactva ale stále platí, že atleti jsou vedeni k všestrannosti.

Etapa specializovaného tréninku: atleti do ní vstupují v dorostu, tedy v 16 letech. V tomto věku už má trénink speciální charakter, ale mládež se stále věnuje více příbuzným disciplínám. Trénink začíná obsahovat speciální prostředky rozvoje pohybových schopností a dovedností.

Etapa výkonnostního tréninku: atleti do ní vstupují ve 20 letech. V tomto věku už je příprava zaměřená na konkrétní disciplínu a trénink ve vysoké míře obsahuje speciální prostředky rozvoje pohybových schopností a dovedností.

Soutěže

U mládeže už je soutěžení nedílnou součástí přípravy. Klademe důraz na soutěže družstev, které v dětech probouzejí týmový duch a soudržnost. Podporujeme ale i účast v mistrovských závodech jednotlivců.

Mladší žactvo:  soutěží v krajském přeboru družstev, kde usiluje o postup do finále krajského přeboru družstev a na Mistrovství Moravy družstev. V soutěžích jednotlivců jsou stěžejními závody krajské přebory jednotlivců a Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců. Ti nejlepší se mohou probojovat na Mistrovství ČR jednotlivců (hala, dráha, víceboj, přespolní běh), případně na mezikrajová nebo meziměstská utkání této kategorie .

Starší žactvo:  soutěží v krajském přeboru družstev, kde usiluje o postup do finále krajského přeboru družstev a na Mistrovství Moravy družstev. V soutěžích jednotlivců jsou stěžejními závody krajské přebory jednotlivců a Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců. Ti nejlepší se mohou probojovat na Mistrovství ČR jednotlivců (hala, dráha, víceboj, přespolní běh), případně na mezikrajová nebo mezistátní utkání této kategorie.

Dorost a junioři: soutěží v lize dorostu a juniorů. V této kategorii jsme dosud neměli družstvo. Všichni závodníci AKEZ Kopřivnice zatím hostovali v okolních klubech. V soutěžích jednotlivců jsou stěžejními závody krajské přebory jednotlivců a Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců. Ti nejlepší se mohou probojovat na Mistrovství ČR jednotlivců (hala, dráha, víceboj, přespolní běh), případně na mezistátní utkání těchto kategorií nebo na nejvyšší soutěže těchto kategorií (EYOF, Olympiáda dětí a mládeže, ME do 18 let, ME do 20 let, MS do 20 let).

Facebook
AK EZ Kopřivnice