Členské příspěvky

Členské příspěvky pro školní rok 2020/21:

1 000,- Kč/pololetí děti r. 2015 a 2016

1 200,- Kč/pololetí děti r. 2014 a starší

Klubový účet: 237 276 021/2010

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

Specifický symbol: 01

Do poznámky: příjmení a jméno dítěte

Splatnost: I. pololetí do konce září, II. pololetí do konce února

U sourozenců platí příspěvek v plné výši jen jedno z dětí, druhé pak platí polovinu. V plné výši se platí vždy vyšší z obou částek. V případě tří dětí se sleva týká dvou dětí. Pokud budete posílat platbu na tentýž účet poštovní poukázkou, uveďte tuto adresu příjemce: Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Facebook
Partneři
AK EZ Kopřivnice