Příspěvky

Klubové příspěvky pro školní rok 2017/18 činí pro děti v tréninkové skupině č. 7 a č. 8 1 000,- Kč/pololetí, pro děti v ostatních tréninkových skupinách 1 200,- Kč/pololetí, a to bez na ohledu na to, kolikrát týdně chodí trénovat. U sourozenců platí příspěvek v plné výši jen jedno z dětí, druhé pak platí polovinu. V plné výši se platí vždy vyšší z obou částek. V případě tří dětí se sleva týká dvou dětí. Platby posílejte na klubový účet č. 237 276 021/2010, jako VS uveďte rodné číslo dítěte, v poznámce uveďte jméno dítěte. Pokud budete posílat platbu na tentýž účet poštovní poukázkou, uveďte tuto adresu příjemce: Jiří Harašta, AK EZ Kopřivnice, ul. Kpt. Nálepky 1073, 742 21 Kopřivnice. Částka za I. pololetí je splatná do konce měsíce září 2017, částka za II. pololetí do konce měsíce února 2017.

E-mail: atletika.koprivnice@koprivnice.cz. Tel: 603 873 264 nebo 604 228 080

Facebook
Partneři