Členské příspěvky

Členské příspěvky pro školní rok 2021/22:

1 000,- Kč/pololetí děti r. 2016 a 2017 (nevratná částka 500 Kč splatná do konce měsíce září, zbytek platby dle instrukcí vedení klubu)

1 200,- Kč/pololetí děti r. 2009 – 2015 (nevratná částka 500 Kč splatná do konce měsíce září, zbytek platby dle instrukcí vedení klubu)

1 200,- Kč/pololetí děti r. 2008 a starší (částka je splatná do konce měsíce září)

Částka 500 Kč/pololetí je základním členským příspěvkem bez ohledu na počet tréninků v pololetí. Celý členský příspěvek nebo jeho poměrnou část po Vás budeme chtít až ve chvíli, kdy si budeme jistí tím, že tréninky nenaruší proticovidová opatření.

Klubový účet: 237 276 021/2010

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

Specifický symbol: 01

Do poznámky: příjmení a jméno dítěte

Splatnost: viz výše

U sourozenců platí příspěvek v plné výši jen jedno z dětí, druhé pak platí polovinu (všichni minimálně 500 Kč). V plné výši se platí vždy vyšší z obou částek. V případě tří dětí se sleva týká dvou dětí. Pokud budete posílat platbu na tentýž účet poštovní poukázkou, uveďte tuto adresu příjemce: Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Facebook
Partneři
AK EZ Kopřivnice