Rekonstrukce letního stadionu byla odstartována

Letní stadion v Kopřivnici před rekonstrukcí

V pondělí 15. července 2019 bylo předáno staveniště mezi Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice jako investorem stavby a realizační firmou SPORT Construction, a. s. Tímto krokem začal přesun kopřivnického letního stadionu vybudovaného ve 20. století mezi stadiony 21. století.

Celková cena díla dle smlouvy uzavřené mezi atletickým klubem a realizační firmou činí 34 821 201,95 Kč. Atletický klub získal z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy investiční dotaci na rekonstrukci ve výši 24 301 305 Kč. Zbývající část ve výši 10 519 896,95 Kč bude hrazena z dotace města Kopřivnice.

V rámci rekonstrukce bude zachován běžecký ovál v délce 400 m s šesti dráhami a s osmi dráhami na sprinterské rovince. Dále dojde k vytvoření multifunkčních sektorů pro technické disciplíny v prostoru vnitřní plochy zatáček oválu a rekonstrukci doskočišť pro skok daleký. Na ploše oválu a na ostatních plochách technických sektorů bude položen umělý polyuretanový povrch.

Stav sportovních ploch po rekonstrukci

Travnatá plocha bude sloužit jako fotbalové hřiště s rozměry 105 x 68 m a jako dopadová plocha pro vrhačské disciplíny. Na travnaté ploše vnitřního hřiště bude vybudován nový závlahový systém s automatickým ovládáním a nové odvodnění.

Pro snížení prašnosti vznikající při provozu z plochodrážního oválu, bude automatická závlaha realizována i na této části stavby.

Sportoviště budou disponovat umělým osvětlením sestávajícím z 20 LED světlometů osazených na 4 dvacetimetrových stožárech. Tímto dojde k prodloužení doby užití v měsících, kdy je brzo tma.

Rekonstrukce letního stadionu bude dokončena do konce června roku 2020. Atletický klub má sportoviště (ohraničené vnější hranou betonových stupňů) pronajato od města Kopřivnice na dobu 12 let počínaje 15. květnem 2019. Po dobu tohoto pronájmu bude dle podmínek dotace z ministerstva 20 % provozní doby sportoviště volně přístupné veřejnosti.

Těšíme se na rok 2020, kdy už by mělo nejen našim sportovcům sloužit toto nové moderní sportoviště 🙂

Označeno v Atletika pro děti
Facebook
Partneři
Činnost klubu byla finančně podpořena:

AK EZ Kopřivnice