Dětská obezita

Nadváha neboli obezita, je faktor se kterým se potýká u nás pětina dětské populace. Bohužel, řada rodičů si nepřipouští skutečnost, že jejich dítě je obézní. Dosti často se utěšuji konstatováním, že z toho jejich dítko vyroste. Jak poznáme orientačně nebezpečí že je to špatné? Dítě by nemělo vážit více než hodnota, kterou získáte když odečtete od jeho výšky v cm číslo 100. Tedy když dítě měří 150 cm, nemělo by vážit více než 50 kg. Nadměrná hmotnost se může promítnout v poruchách metabolismu, výskytu cukrovky, poškození pohybového aparátu.

Pokud ale děti nezmění přístup ke své životosprávě, potýkají se s tímto neduhem i v dospělosti. Dosti častou výmluvou rodičů je, že obezitu jejich ratolesti způsobila genetika. Nechtějí změnit zažité stereotypy, až do doby, kdy se objeví zdravotní problémy. Mohou to být špatné stravovací návyky, životní styl.

Rodiče často vyzdvihují fakt, že jejich dítě tráví hodiny u televize nebo počítače a chlubí se na veřejnosti sečtělostí jejich potomka.

Bohužel ve škole to není lepší. Ubývá pohybových aktivit. Ohromila mě dnešní zpráva v médiích, o úvaze zrušení tělocviku na základních školách. Když se vracím do své minulosti kantora, suploval jsem tělocvik. Hned v úvodu hodiny přišla za mnou skupin dívek, která se mě snažila uprosit ke shovívavosti. Místo košíkové, chtěly sedět v koutě a učit se na další hodinu. Souhlasil jsem s jejich nabídkou s tím, že kdo bude chtít ať se ke mne připojí. Považoval jsem to za úspěch, když jsem si košíkovou zahrál se dvěma dívkami.

Osud dítěte je v rukou rodičů. Především oni by si měli uvědomit, že je zde problém, který se musí řešit. Proces hubnutí, přeci nemůžeme nechat v rukou malého dítěte. Vštípené dobré základy se později mohou rozvíjet.

Je potěšitelný fakt, že v poslední době se stává samozřejmostí, zařazovat před hlavními běžeckými závody, vložené Běhy dětí. Tady je jedna z cest, jak vybřednout z uvedeného bludného kruhu.

Označeno v Nezařazené, Reportáže
Facebook
AK EZ Kopřivnice