Budeme mít nový stadion?

Jelikož se množí dotazy ohledně rekonstrukce letního stadionu, považujeme za důležité uvést na svých stránkách fakta týkající se aktuální situace.

Na základě proběhlých jednání zástupců AK EZ Kopřivnice se zástupci města Kopřivnice, zástupci Oddělení školství, kultury a sportu města Kopřivnice, Fotbalového klubu Kopřivnice, Správy sportovišť Kopřivnice, bude AK EZ Kopřivnice žádat o investiční dotaci z MŠMT na rekonstrukci letního stadionu v Kopřivnici. Účastníci jednání se jednohlasně shodli, že jde o smysluplný projekt, který by měl dostat šanci.

Záměr rekonstruovat letní stadion s tím, že AK EZ Kopřivnice požádá o investiční dotaci z MŠMT na rekonstrukci letního stadionu, schválila na svém zasedání dne 17. 5. 2016 Rada města Kopřivnice. Studii, žádost i projekt bude zpracovávat projektantská firma, která se účastnila jednoho z jednání s výše uvedenými subjekty. Cena studie, žádosti a projektu by měla lehce přesáhnout 100 tisíc korun. Tuto částku uhradí město Kopřivnice ze svého rozpočtu. Odhad nákladů na celý projekt je 22 – 25 milionů korun. Podíl MŠMT v případě schválení dotace by byl 80 procent z celkových nákladů na projekt, podíl města Kopřivnice 20 procent z celkových nákladů na projekt, tzn. 4 – 5 milionů korun.

Vzniknout by mělo nové fotbalové hřiště s umělým zavlažováním, atletická dráha s umělým povrchem a osmi drahami na rovince i v zatáčce, sektory pro technické disciplíny a vrhačská louka. Plochá dráha bude s ohledem na její nevyhovující parametry a prakticky nulovou využívanost zrušena. Díky tomu by měly být fotbalové hřiště, atletická dráha a sektory přiblíženy tribuně.

V tuto chvíli se čeká na zpracování studie a žádost projektantskou firmou. Šance, že projekt bude podpořen je úměrná počtu žádostí, které se na MŠMT pro rok 2017 sejdou. V letošním roce jich bylo opravdu opravdu hodně, a příští rok to bude podobné. Nicméně balík peněz na investiční dotace by měl být navýšen a šance by tak mohly vzrůst.

Označeno v Atletika pro děti
Facebook
AK EZ Kopřivnice