AKEZK bilancoval

 

26. ledna se uskutečnilo společné setkání zástupců Atletiky pro děti, rodičů a běžců z Atletického klubu Emila Zátopka v Kopřivnici. V rámci výroční schůze se bilancovala bohatá činnost v předcházejícím roce.

Byli vyhodnoceni nejúspěšnější běžci jubilejního dvacátého ročníku Lašské běžecké ligy a nastínil se harmonogram závodů této soutěže v roce 2014.

Do výboru AKEZK byli zvoleni na uvolněná místa Pavlína Kvasničková a Radek Chvístek. Atletika pro děti má v rámci klubu ¾ zastoupení. Počet členů výboru zohledňuje složení výboru.

Tým běžců a jejich požadavky se budou operativně řešit mým prostřednictvím. Chci zdůraznit, že v kategorii dospělých dostáváme minimální finanční podporu. Proto tíha organizování akcí leží na jednotlivcích.

Atletika pro děti a dospělí běžci přes různorodou činnost se budou průběžně scházet na společných akcích. Budeme hledat cestu vzájemného sbližování.
                                                                                                            J. Harašt

Označeno v Reportáže
Facebook
AK EZ Kopřivnice