Průběh rekonstrukce atletického stadionu

Název akce: TJ – Kopřivnice – Rekonstrukce letního stadionu
Identifikační číslo: 133D531009005

Do konce roku 2019 byla na atletickém stadionu zrealizována téměř celá plánovaná rekonstrukce.

Bylo vybudováno nové odvodnění fotbalového hřiště, atletického oválu a ploché dráhy.

Pro fotbalové hřiště, které bude mít rozměry hrací plochy 68x105m byl vybudován nový závlahový systém s automatickým ovládáním. Kolem hřiště bylo instalováno 12 ks postřikovačů a uprostřed plochy 3 ks postřikovačů s rádiem postřiku 24m a pro zajištění potřebného tlaku byla instalována nová čerpací stanice. Nový povrch hřiště se skládá ze substrátu namíchaného z říčního štěrkopísku 0/4 a z ornice v poměru 70:30, do kterého byl výsevem založen přírodní trávník ze speciální sportovní směsi. Na hřiště byly taktéž instalovány nové fotbalové branky a v prostorech brankovišť byl instalován hybridní trávník.

Na ploše atletického oválu a technických sektorů byl kompletně připraven podkladový povrch pro položení polyuretanového povrchu, který se bude pokládat v letošním roce. V technických sektorech byl vybudován vodní příkop, skříňky pro skok o tyči, kruh pro vrh koulí, kruh pro hod diskem a oštěpem a pouzdra pro odrazová břevna pro skok daleký. Dále byly vybudovány doskočiště pro skok daleký a dopadová plocha pro vrh koulí. Také byly instalovány rozvody pro elektronickou časomíru a rozvody elektřiny v několika šachtách v ploše travnatého hřiště u atletického oválu.

K eliminaci prašnosti vznikající při provozování ploché dráhy byl realizován automatický závlahový systém na plochu plochodrážního oválu, který se skládá ze 48 postřikovačů instalovaných na vnější straně mantinelů po obvodu plochodrážního oválu.

Pro prodloužení provozní doby areálu bylo na stadioně realizováno umělé osvětlení, které se skládá ze čtyř stožárů o výšce 25m. Každý stožár je osazen 4 LED světlomety, kdy je každý tvořen 8 moduly. Osvětlení lze ovládat prostřednictvím mobilní aplikace a lze si vybírat, které části sportoviště budou osvětleny.

Finance
V loňském roce jsme proinvestovali celou dotaci ve výši 24 301 305 Kč, kterou jsme získali z MŠMT.
Dále jsme z vlastních zdrojů klubu uhradili:
– administraci veřejné zakázky ve výši 108 900 Kč,
– stavební dozor ve výši 75 020 Kč,
– autorský dozor ve výši 31 516 Kč.

V prosinci roku 2019 byla Zastupitelstvem města Kopřivnice schválena dotace na spoluúčast města na akci ve výši 11 000 000 Kč.

Bohužel součástí dotace z MŠMT není pořízení mobiliáře, což je ochranná klec na hod diskem, doskočiště pro skok o tyči a mobilní střídačky pro fotbal. Uvidíme, zda se nám podaří získat peníze i na tento mobiliář, aby mohl být nově zrekonstruovaný areál plně využíván.

Rekonstrukce musí být dle podmínek MŠMT dokončena do konce června letošního roku a všichni věříme, že se to podaří. Potom už bude sportoviště naplno sloužit sportovcům 🙂

Označeno v Atletika pro děti, Nezařazené
Facebook
AK EZ Kopřivnice