Prohlášení ČAS k opatření v souvislosti s šířením koronaviru

Český atletický svaz vydal níže uvedené prohlášení v souvislosti s šířením koronaviru. Vše níže uvedené se týká akcí s účastí nad 100 osob, jak je také v prohlášení uvedeno. Aktuálně byl ze závodů, na kterých jsme plánovali účast, zrušen Běh okolo Olešné, Valašská laťka a Mořkovský zajíc. Tréninky budou vzhledem k počtu dětí v jednotlivých skupinách probíhat i nadále, nikoliv však v tělocvičnách, které jsou školami zavřené, ale na hřištích. Apelujeme na rodiče, aby neposílali na trénink děti, které byly o jarních prázdninách či ještě před nimi v koronavirem výrazně zasažených oblastech. Soustředění ve Velkých Karlovicích i na Hutisku-Solanec proběhnou vzhledem k přihlášenému počtu účastníků v naplánovaných termínech. O případných dalších opatřeních Vás budeme informovat.  

Prohlášení ČAS 

 

 

Česká atletický 

Označeno v Atletika pro děti, Děti, Mládež
Facebook
AK EZ Kopřivnice