Spolupráce se ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice se dlouhodobě zaměřuje na výchovu sportovně nadaných dětí a dětí, pro které je sportování a pohyb přirozená součást života. Sporty, kterým je škola zaslíbená jsou HÁZENÁ a ATLETIKA. V rámci školního vzdělávacího programu (ŠVP) se snažíme o to, aby se tělesná kultura stala přirozenou náplní všedního dne našich žáků i v přetechnizovaném 21.století.
Náš ŠVP klade velký důraz na sportování a pohybové aktivity našich žáků v rámci tělesné i mimoškolní výchovy. V každém ročníku máme vytvořenu jednu třídu pro sportovně talentovanou mládež, která je primárně zaměřena na HÁZENOU a ATLETIKU.

PROČ JÍT DO TŘÍDY PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ?

Na výchově talentovaných házenkářů dlouhodobě spolupracujeme s Klubem házené Kopřivnice. Na výchově talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme s Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice z.s . a jeho Sportovním střediskem. Právě díky této spolupráci vyniká na sportovním poli jak naše škola, tak mládežnická sekce Klubu házené Kopřivnice a Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. Oba kluby patří k mládežnické špičce v Moravskoslezském kraji. Naši žáci tak vynikají sportovními úspěchy a zároveň získávají kvalitní perspektivu vzdělanosti a výkonnostního růstu.

VÝHODY ŽÁKA TŘÍDY PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ

I. stupeň ZŠ

 • 1. – 5. třída škola v přírodě se sportovním zaměřením
 • 3. – 4. třída lyžařská výuka
 • 1. – 5. třída bruslařská výuka
 • 1. – 3. třída plavecká výuka

II. stupeň ZŠ

 • Podzimní kondiční soustředění
 • Zimní lyžařské pobyty
 • Jarní atletické soustředění
 • Dvě – tři hodiny TV týdně navíc

Žáci tříd pro sportovně talentovanou mládež v rámci tělesné výchovy ve škole absolvují:

 • Posilování s vlastním tělem/kruhové tréninky
 • Funkční stabilizace a mobilizace
 • Strečinkové/relaxační hodiny
 • Hodiny plavání, bruslení
 • a další …

Primární tréninková zátěž čeká na žáky po vyučování, při tréninku v klubu házené či atletiky, a to 2 – 5 x týdně podle věku žáka

 • Žáci mají možnost využití individuálních vzdělávacích programů
 • Školní výuka a tréninky se navzájem doplňují, nepřekážejí si
 • Vybraný kolektiv dětí
 • Rozvíjením talentu vystupují z průměrnosti ostatních dětí a mají šanci lépe se uplatnit v dalším životě
 • Sportovní přípravou se zvyšuje psychická odolnost a morálně volní vlastnosti dětí
 • Zásadní vliv na rozvoj tělesné kondice a zdraví
 • Upevnění návyků vedoucí ke sportovní aktivitě, zdravému stravování, relaxaci a celkovou péči o tělo
 • Prevence nadváhy a civilizačních chorob
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Kvalitní využití volného času a prevence užívání alkoholu, cigaret a jiných návykových látek, kriminality, šikany a dalších projevů nevhodného chování mládeže v kritickém období dospívání

POVINNOSTI ŽÁKA TŘÍDY PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ

 • Členství ve sportovním klubu
 • Zaplacené členské příspěvky ve sportovním klubu
 • Pravidelná účast na tréninku a závodech sportovního klubu
 • Možnost změny sportu pouze po ukončení daného školního roku nebo ze zdravotních důvodů (ne v průběhu roku)
 • Každoročně doložit zdravotní potvrzení na základě vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb.
 • Prospěch žáka na vysvědčení dle požadavků vedení školy a bez známky nedostatečný na vysvědčení
 • Chování žáka bez závažných přestupků řešených sníženým stupněm z chování
 • V případě změny sportovního klubu či sportu je povinen rodič/žák tuto informaci nahlásit třídnímu učiteli a původnímu sportovnímu klubu
Facebook
AK EZ Kopřivnice