Projekt

Atletické školky a přípravky

Český atletický svaz přichází s novým projektem „Atletických přípravek a školek“. Cílem programu je nabídnout rodičům a jejich dětem novou volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 – 11 let. Někde přípravku pro nejmenší již provozují, jinde teprve nyní začínají. „Přijďte za pár let…,“ takovou odpověď od atletických oddílů slýchávali rodiče předškolních ratolestí se zájmem o atletiku. V současné době se situace radikálně mění. K plošnějšímu zavedení tzv. atletických školek a přípravek pomůže odstartovaný projekt Českého atletického svazu.

S myšlenkou tzv. „atletických školek“ přišel předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník na jaře loňského roku. „Projekt by měl oslovit rodiče předškoláků i školáků, a nabídnout jim prostřednictvím klubů a oddílů novou „službu“ v podobě pravidelných atletických kroužků,“ vysvětluje Libor Varhaník. Nejmenším dětem se doposud v atletice nevěnovala žádná systematická péče. Ambicí ČAS je nabízet v jeho klubech novou celoroční aktivitu pro nejmenší, která by zároveň mohla oddílům generovat další finanční prostředky.
Nejde o to, aby se z takto malých dětí stávali „profesionálové“. Naopak – služba je určena rodičům, kteří hledají pro své ratolesti kroužek zaměřený na všestrannou pohybovou aktivitu. Dnešní nabídka pro děti je pestrá – od plavání, tenisu, fotbalu až po keramiku či zpěv. Atletika je však v něčem „jiná“. V začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto by měla umět těžit ze své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, hod, to jsou pohybové aktivity,  které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i v jiných sportech. „Zavedením školek získáme budoucí atletické nadšence. Ať už u atletiky zůstanou nebo se jí budou věnovat pouze rekreačně, my jim ukážeme přirozenou cestu ke sportu. A tím doufám i předejdeme tomu, aby se jejich další kroky v pozdějším problematickém věku ubíraly špatným směrem,“ upřesňuje Varhaník.

Pilotní část projektu odstartovala již na podzim. Díky finančnímu daru OKIN GROUP zrealizoval Český atletický svaz školení a semináře určené pro trenéry přípravek. ČAS také připravil příručky, které radí trenérům, jak formou zábavných her zasvětit své svěřence do základů atletických disciplín. Zároveň mohl poskytnout nezbytnou materiální podporu, která zahrnuje náčiní přizpůsobené malým dětem, metodické brožury a popř. i odměny pro vítěze soutěží. Pražské i olomoucké školení trenérů, konané v listopadu, mělo obrovský ohlas. „Byli jsme velmi potěšeni velkým zájmem o obě akce. Z důvodu omezené kapacity se bohužel nedostalo na všechny, v letošním roce proto realizujeme další sled školení, opět s obrovským zájmem“ objasňuje koordinátorka mládeže ČAS Iveta Rudová. V Praze a Olomouci bylo vyškoleno přes 150 trenérů. Sady náčiní a nářadí pro atletickou školku si odvezlo několik vybraných oddílů z různých koutů České republiky.

Atletické školky slaví v některých oddílech již nyní obrovský úspěch.  Pilotní projekt ukázal, že zájem rodičů o základní pohybovou aktivitu dětí existuje. „Český atletický svaz a oddíly v něm sdružené by měly vytvářet takové podmínky, aby poptávce rodičů šly naproti. Taková cesta může být úspěšná, když bude dlouhodobá, když bude metodika přizpůsobena těm nejmenším a především – bude se o ní vědět,“ doplňuje Libor Varhaník. ČAS se chystá atletické školky a přípravky podporovat dlouhodobě a plošně po celé České republice.

Jednou z možností propagace pro školky a přípravky a zároveň službou pro rodiče a děti jsou nové webové stránky Českého atletického svazu  http://www.atletikaprodeti.cz/.

 

Facebook
AK EZ Kopřivnice