Běh na rozhlednu – Bílá hora

30. 4. 2012 – úterý v 17:00 hodin
Délka tratě: 2000 m, převýšení: 197 m

Prezentace: 16:00 – 16:45 hod.parkoviště u „Očního“
Startovné: 40,- Kč
Start: 17:00 hod „u pramene“
Kategorie:
A – muži do 39 let
B – muži 40 – 49 let
C – muži 50 – 59 let
D – muži nad 60 let
E – ženy
J – junioři r. n. 1994 a ml.
K – juniorky r. n. 1994 a ml.
Ceny: věcné dle možnosti pořadatele

Závod je zařazený do LBL v kategorii „V“.
Po absolvování závodů „Běh na Červený kámen“ a „Běh na rozhlednu Bílá hora“ se sčítají dosažené časy. Přidělené bonusové body se v LBL neredukují.

Mapa Google: prezentace a start závodu

Facebook
Partneři
Činnost klubu byla finančně podpořena:

AK EZ Kopřivnice